انتخاب مواد بست

July 21, 2021

انتخاب مواد بست

 

هیچ ماده اتصال دهنده ای برای هر محیط مناسب نیست.انتخاب ماده اتصال دهنده مناسب

از نظر تعداد زیادی از مواد موجود می تواند یک کار دلهره آور باشد.بررسی دقیق ممکن است لازم باشد

به قدرت ، دما ، خوردگی ، لرزش ، خستگی و بسیاری از متغیرهای دیگر داده می شود.با این حال ، با داشتن برخی دانش اولیه و درک ، می توان ارزیابی کاملاً تفکر شده ای انجام داد.