گواهینامه ها
 • چین Euforte Enterprises (China) Limited گواهینامه ها
  Standard:Credit Rating
  Number:15943706180607701201
  Issue Date:2020-7-9
  Expiry Date:2022-07-08
 • چین Euforte Enterprises (China) Limited گواهینامه ها
  Standard:VIA/JWL
  Number:VIA A-214,324,201,272
  Issue Date:2017-06-30
  Expiry Date:2027-06-29
 • چین Euforte Enterprises (China) Limited گواهینامه ها
  Standard:ISO9001
  Number:04617Q10843R0S
  Issue Date:2019-12-03
  Expiry Date:2022-12-02
 • چین Euforte Enterprises (China) Limited گواهینامه ها
  Standard:IS014001
  Number:04619E14261ROS
  Issue Date:2019-12-03
  Expiry Date:2022-12-02
 • چین Euforte Enterprises (China) Limited گواهینامه ها
  Standard:IS045001
  Number:04619S12979ROS
  Issue Date:2019-12-03
  Expiry Date:2020-12-02
مشخصات QC

1> تجزیه و تحلیل طیف مواد

2> بررسی اشعه ایکس

4> آزمون تداوم

4> دستگاه تست خستگی رادیال

5> دستگاه تست ضربه

6> دستگاه تست خستگی گوشه

7> ساختار گرانیت

8> اسپری نمک